Boek
Nederlands

De eeuw van mijn vader

Geert Mak (auteur)
+1
De eeuw van mijn vader
×
De eeuw van mijn vader De eeuw van mijn vader

De eeuw van mijn vader

Biografie van het Nederland van de twintigste eeuw, gebaseerd op Maks eigen familiegeschiedenis, interviews met ooggetuigen, krantenberichten en brieven van toen. Over de verzuiling en ontzuiling, de twee wereldoorlogen, Nederlands-Indië etc.
Titel
De eeuw van mijn vader
Auteur
Geert Mak
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Atlas, 1999
523 p. : ill.
ISBN
90-450-0127-6 90-450-0317-1

Besprekingen


Een biografie van de Nederlandse samenleving gedurende de 20ste eeuw, in de vorm van een familiekroniek; dat is zo ongeveer het doel dat de auteur zich heeft gesteld. Het resultaat is een panoramisch epos, dat op schitterende en ongemeen boeiende wijze een viertal generaties overspant. Wat verbindt ons met al diegenen die in de voorbije eeuw geleefd hebben, is de kernvraag die de auteur zich gesteld heeft bij aanvang van dit boek. "Is het niet hun menselijkheid, hun blindheid soms, meer nog dan hun grote en kleine heldendom?"

Aan de hand van interviews, oude krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven brieven, vertelt Geert Mak over het landelijke Nederland aan het begin van de eeuw, over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis en het antisemitisme in de jaren '30, over de andere wereld van "ons" Indië, de oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen van de jaren '60, en de nieuwe zakelijkheid die erop …Lees verder
Het verhaal van het wel en wee van de familie Mak laat zich niet makkelijk indelen. Voor een genealogie of historische roman is de geschiedkundige inbedding te geprononceerd. Evenzo passen de verhaaltrant en de aandacht voor het incidentele en individuele niet bij een geschiedkundig werk. Gelukkig hoeft de lezer zich niet te bekommeren om dergelijke vragen. Hij kan zich laten meevoeren in een indringende familiegeschiedenis die in hoge mate illustratief is voor de doorsnee Nederlandse familie in de twintigste eeuw. Zo komt in de geschiedenis van de grootouders de wereld kort na de eeuwwisseling van ambachtslieden en andere kleine luyden tot leven. In de biografie van de ouders krijgt de betekenis van verzuiling, economische crisis, de zuigkracht van Indië, wereldoorlog en wederopbouw reliëf. De emancipatie van de vrouw is een voorbeeld van de stroomversnelling van ontwikkelingen die zich vanaf de jaren vijftig tijdens de generatie van de auteur voltrekken. Het goed leesbare boek zal z…Lees verder

Over Geert Mak

Geert Ludzer Mak (Vlaardingen, 4 december 1946) is een Nederlandse journalist en non-fictieschrijver.

Levensloop

Mak groeide op in Leeuwarden, als nakomertje in het gezin van de gereformeerde predikant Catrinus Mak en Geertje van der Molen. Hij studeerde rechten en sociologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. In zijn studententijd werkte hij als fractiemedewerker bij de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en werd in 1973 docent staats- en vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Utrecht. Van 1975 tot 1985 was hij redacteur van De Groene Amsterdammer, daarna was hij verbonden aan de buitenlandredactie van VPRO-radio en aan NRC Handelsblad, waar hij zich vooral bezighield met stedelijke en immigratieproblematiek.

Tegelijkertijd was hij actief in de groep journalisten en auteurs die zogenaamde literaire non-fictieboeken nieuw leven wilden inblazen. In dat kader stelde hij twee bundels samen …Lees verder op Wikipedia