Boek
Nederlands

Koning van de Middenmark

+1
Koning van de Middenmark
×
Koning van de Middenmark Koning van de Middenmark

Koning van de Middenmark

In de reeks:
Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
Genre:

Besprekingen

Koning Arthur is al een 15-tal eeuwen een telkens weer opduikend personage in de verhalende, aanvankelijk orale en later ook schriftelijke, sinds de vorige eeuw zelfs filmische traditie. Hij komt voor als vijfde-eeuwse Keltische vorst of sinds Chrétien de Troyes, in de twaalfde eeuw, als vredestichter en drager van de nieuwe middeleeuwse hoofse etiquette (met o.m. hoogtepunten als Terence Whites schitterende The Once and Future King (Arthur, koning voor eens en altijd, M, 2003) en de musical 'Camelot', al mogen we hier ook Willy Vandersteen vermelden met o.m. het stripverhaal Mysterie te Camelot). Ook komt hij voor als Romeinse veldheer die de oorspronkelijke Britse bevolking beschermde tegen de oprukkende Saksische barbaren, zoals in de in juli van dit jaar in de Vlaamse bioscopen vertoonde 'King Arthur', van de Amerikaanse producer Jerry Bruckheimer. De Keltische Arthur in Kevin Crossley-Hollands trilogie lijkt nog het meest op de hoofse vredestichter, al schrik…Lees verder
De jonge ridder Arthur begint zijn kruistocht (1202), maar merkt gaandeweg hoe idealisme vastloopt op politieke en commerciële belangen. Hij leert vragen te stellen over godsdiensttwist, rassenhaat, tolerantie, goed en kwaad en bovenal over liefde. Zijn in deel 1 'De zienersteen' van Merlijn verkregen zienersteen toont hem hoe het Arthurs Tafelronde verging. Dat biedt aanknopingspunten om te begrijpen wat er in zijn eigen leven gebeurt. Ook dit slotdeel van de trilogie geeft in korte, flitsende hoofdstukken een kleurrijk beeld van de middeleeuwen en toont tevens hoe een mens langs dilemma's en struikelblokken zijn weg en verantwoordelijkheid in het leven moet ontdekken. Gecompliceerd, maar prachtig, soms ontroerend geschreven als het is, vraagt dit boek aandachtige lezers. Op de lichtgroene schutbladen staan twee verschillende kaarten van de streek; bevat kleine zwartwittekeningen die de middeleeuwse sfeer benadrukken. Voorin is een lange lijst personages opgenomen, achterin staan een…Lees verder