Boek
Nederlands

Geschiedenis van de joden van de Lage Landen

Ludo Abicht (auteur)
+1
Geschiedenis van de joden van de Lage Landen
×
Geschiedenis van de joden van de Lage Landen Geschiedenis van de joden van de Lage Landen

Geschiedenis van de joden van de Lage Landen

Ludo Abicht gaat terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de 13de eeuw. Hij probeert ook een antwoord te vinden op de vraag of de 21ste eeuw het vaak voorspelde einde van de ‘joodse diaspora’ zal brengen.
Titel
Geschiedenis van de joden van de Lage Landen
Auteur
Ludo Abicht
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2006
486 p. : krt.
ISBN
90-8542-042-3

Besprekingen

Ludo Abicht presenteerde in januari zijn boek Geschiedenis van de joden van de Lage Landen in de 'Hollandsche Schouwburg' in Amsterdam. Dit is een historisch belangrijke locatie: in die schouwburg werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland verblijvende joden verzameld om al of niet via het doorgangskamp Westerbork op transport gezet te worden naar de vernietigingskampen.

Abicht deelt de Geschiedenis van de joden van de Lage Landen in vijf delen in. 'Van Jeruzalem en Cordoba naar Brussel en Arnhem' geeft zicht op de wereld van intense contacten tussen jodendom-christendom-islam in Spanje en vervolgens het uitzwermen van dit erfgoed naar onze contreien. Het begon bij ons met joodse nederzettingen in Brabant (Leuven), Gelderland en Henegouwen; 1349 is vanwege de pestepidemie voor de joden een catastrofe, die leidt tot pogroms. De val van Granada in 1492 met de uitdrijving van de joden uit Spanje, en de val van Antwerpen in 1585 met de uitdrijving uit de zuide…Lees verder
In de inleiding tot zijn boek wijst Abicht erop dat er voor 1904 in toonaangevende werken over de geschiedenis van de Lage Landen vrijwel nooit plaats is ingeruimd voor een serieuze bijdrage op het gebied van de joodse geschiedenis. Een omissie die hij in dit vuistdikke boek voorgoed heeft rechtgezet. Met de opzet van dit boek beoogt Abicht de geschiedenis van de joden, zoals die in naslagwerken door historici is overgeleverd, met schroom en afstandelijkheid te beschrijven. Verdeeld over zes hoofdstukken, die elk een periode uit de Belgische of de Nederlandse geschiedenis beschrijven, gaat hij gedetailleerd in op de geschiedenis van de joodse nederzettingen in Brabant en Henegouwen, waar de joden onder andere de schuld kregen van de pestepidemie omstreeks 1350. In die duistere middeleeuwen werden de joden vaak slachtoffer van vervolging en religieuze haat, waarbij meestal ook een flinke financiële genoegdoening werd geëist; met instemming refereert de auteur daarbij herhaaldelijk aan …Lees verder

Over Ludo Abicht

Ludo Anton Abicht (Oostende, 5 juni 1936) is een Belgisch filosoof, publicist en dichter.

Biografie

Abicht groeide op in Antwerpen en liep school in het Xaveriuscollege in Borgerhout. In 1954 trad hij in bij de jezuïeten. Hij studeerde filosofie en taalkunde. In 1961 trad hij uit de jezuïetenorde. In 1971 haalde Abicht zijn doctoraat Germaanse letterkunde aan de Universiteit van Cincinnati. Hij doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch (Ohio) en Berkeley (Californië). In 1984 werd hij hoogleraar aan de faculteit politieke wetenschappen van de Universitaire Instelling Antwerpen en doceerde ook aan het Antwerpse HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool. In oktober 2001 ging hij op emeritaat maar bekleedde in het academiejaar 2004-2005 de Calewaert-leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 2005 tot 2006 was hij lid van de commissie-Bossuyt voor normen en waarden. Tot op heden doceert …Lees verder op Wikipedia