Boek
Nederlands

Het einde van de psychotherapie

Paul Verhaeghe (auteur)
+1
Het einde van de psychotherapie
×
Het einde van de psychotherapie Het einde van de psychotherapie

Het einde van de psychotherapie

Pleidooi voor een radicale vernieuwing van de psychotherapie.
Onderwerp
Psychotherapie
Titel
Het einde van de psychotherapie
Auteur
Paul Verhaeghe
Taal
Nederlands
Editie
4
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2009
253 p.
ISBN
9789023442028 (paperback)

Besprekingen

Titels die uitdrukkingen bevatten als 'Het einde van...' roepen meteen de vraag op of het om een vaststelling dan wel om een voorspelling gaat. Die vraag beantwoorden wordt er niet makkelijker op als het boek een veelkoppig probleem behandelt en aan de bijwijlen paradoxale complexiteit waarmee het zich manifesteert, recht probeert te doen.

Het uitgangspunt van Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie van de Universiteit Gent, is een bezorgdheid om de diepe crisis die de hedendaagse psychotherapie tekent. Dit heeft ze slechts in beperkte mate aan zichzelf te danken, want in het eerste hoofdstuk wordt meteen duidelijk dat die crisis slechts een effect is van de veranderingen die onze samenleving op sociaal, cultureel, politiek en economisch vlak heeft ondergaan. Dat kader schetst Verhaeghe in ongemeen scherpe en treffende bewoordingen. Kort samengevat: door het verlies aan symbolische verankering (door middel van idealen, familiebanden, e…Lees verder
Een studie over de falende psychotherapie die intuïtief of gereflecteerd steeds meer therapeuten en cliënten verontrust. Is de huidige psychotherapie in al haar verscheidenheid wel een passend antwoord op de klachten van cliënten? De auteur toont aan dat de huidige therapieën niet (meer) aansluiten op de problematiek van de cliënten. Door een steeds anoniemer wordende samenleving kampt de cliënt met de verhulde klacht van leegheid en wanhoopservaringen. Verhaeghe pleit voor een nieuwe benadering, waarbij de patiënt zelf actief meewerkt aan het therapeutisch proces. Ook schetst hij de ontwikkeling van de psychotherapie van Freud tot en met de anti-psychiatrie. Psychotherapeuten krijgen nu hun vorming buiten het medisch establishment en binnen de menswetenschappen. Het uitgangspunt is de veronderstelling dat de mens maakbaar is. Ook geldt nu de opvatting dat alle menselijke problemen een genetisch-neurologische basis hebben. Ook deze eenzijdige opvatting luidt het einde van het tijdperk…Lees verder

Over Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe (Roeselare, 5 november 1955) is een Belgisch hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse.

Studies

In 1978 studeerde Verhaeghe af als licentiaat in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG). In 1985 behaalde hij zijn doctoraat in de psychologie (RUG) en in 1992 een speciaal doctoraat in psychodiagnostiek (RUG). Hij deed zijn psychoanalytische vorming eerst aan de Belgische School voor Psychoanalyse (eigen analyse bij Jacques Schotte), daarna aan de École de la Cause freudienne.

Tewerkstelling

Na zijn studies was hij gedurende korte tijd werkzaam als klinisch psycholoog – psychotherapeut in een centrum Geestelijke GezondheidsZorg GGZ in Sint-Niklaas. Daarna even als klinisch psycholoog – psychotherapeut in de Bijzondere Jeugdzorg in Eeklo. Eind 1981 startte hij zijn doctoraatsonderzoek aan de universiteit Gent. Dit deed hij bij prof. Julien Quackelbeen, …Lees verder op Wikipedia