Boek
Nederlands

Santander : ontboezemingen in het vossenvel : gedichten

+1
Santander : ontboezemingen in het vossenvel : gedichten
×
Santander : ontboezemingen in het vossenvel : gedichten Santander : ontboezemingen in het vossenvel : gedichten

Santander : ontboezemingen in het vossenvel : gedichten

Titel
Santander : ontboezemingen in het vossenvel : gedichten
Auteur
Peter Holvoet-Hanssen
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Prometheus, 2001
76 p.
ISBN
90-446-0014-1

Besprekingen

In de versplintering één

De dichter Peter Holvoet-Hanssen noemt zichzelf een 'gezant van het beweeglijk element' en die beweeglijkheid kenmerkt ook zijn poëzie. Ook in zijn derde bundel is blijkbaar een bepaald wereldbeeld uit elkaar gespat en vliegen de brokstukken wellustig in het rond.

Peter Holvoet-Hanssen

Santander. Ontboezemingen in het vossenvel

Prometheus, Amsterdam, 2001, 76 p., 585 frank.

Behalve op de vraag waaróm te dichten in deze tijd, moet onze dichtende medemens ook een antwoord proberen te bedenken op de niet minder prangende kwestie hóé te dichten in deze tijd. Moet de schoonheid van het leven bezongen, als tegengif voor alle kwaad en alle ellende? En kiezen we dan voor een welluidend kwatrijn of voor een soepel parlandovers, kwiek als een jong veulen? Of moet het gedicht integendeel net de donkere kant van het bestaan weerspiegelen, en componeren we daartoe lange, slepende verzen? Zal het gedicht de verbrokkeling van de postmoderne conditie weergeven, of zal het die juist proberen op te heffen door naar eenheid te streven? Peter Holvoet-Hanssen (1960) lijkt op het eerste gezicht niet te kunnen kiezen; meer nog dan in zijn met de debuutprijs bekroonde Dwangbuis van Houdini en de opvolger Strombolicchio volgen in zijn nieuwe bundel…Lees verder

De tovenaar is in het land

Het mooie aan de poëzie van Holvoet-Hanssen is dat ze op het eerste gezicht rommelig, ondoordacht of volstrekt willekeurig overkomt. Maar de wil om wat je leest ernstig te nemen, volstaat om de mooiste ontdekkingen te doen. Zijn nieuwe bundel is alweer een schot in de roos.

In het nieuwe nummer van Dietsche Warande en Belfort noemt Jan Bosteels dichter Peter Holvoet-Hanssen ,,Vlaanderens snelst gehypte dichter'' en ik moest daar nogal om lachen. Hypen doen slimme zakenlui die lucratieve strategieën bedenken voor mooie-jongensbandjes of voor aantrekkelijke jonge Amerikaanse schrijfsters. Het hypen van een Nederlandstalige dichter lijkt me even zinvol als voor Milosevic lobbyen bij de jury van de Nobelprijs voor de Vrede. Natuurlijk is het waar dat Holvoet-Hanssen vanaf zijn debuut, zeker gelet de relatieve weerbarstigheid van zijn poëzie, opvallend goed ontvangen is in zowel pers als literaire wereld. Ook ik was erg enthousiast over zijn eersteling Dwangbuis van Houdini uit 1998. Misschien was dat succes deels te danken aan het feit dat deze poëzie zich niet liet inpassen in cliché-indelingen als ,,podiumdichter'' versus ,,leesfauteuil-poëet''. Dit was poëzie die intelligent, doordacht en opvallend gecomponeerd was, en die tegelijk goed functione…Lees verder

Toen Peter Holvoet-Hanssen enige jaren geleden debuteerde met Dwangbuis van Houdini, wisten lezers en critici aanvankelijk niet wat hun overkwam. De dichter schreef lyriek van een uitbundigheid en een grilligheid die in jaren niet meer was gezien. Hij sampelde naar believen uit alle segmenten van de cultuur en bouwde met dat materiaal een hoogst eigenzinnige, mythische en fantastische wereld uit die als een soort van reservaat gold voor zijn fantasieën en zijn dromen. Goochelaars, illusionisten en clowns vormden daarbij resoluut zijn voorbeelden, eerder dan de gezaghebbende figuren uit de klassieke literatuur. Holvoet-Hanssen werd misschien wat terughoudend ontvangen, maar tegelijk stelde eenieder vast dat hier een waarachtig dichter aan het woord kwam.

Santander is als het ware het sluitstuk van een trilogie, waarvan Strombolicchio (1999) het tweede deel vormde. Alles wat eerder over de dichter en zijn poëzie is geschreven, is hier opnieuw -- en in nog g…Lees verder
Met deze derde bundel voltooit Holvoet-Hanssen (1960) een drieluik. Tal van thema's, personages en technieken uit het hooggeprezen debuut 'Dwangbuis van Houdini' (1998*) en het in ontstaan daaraan voorafgaande 'Strombolicchio' (1999**) zijn terug te vinden. Met Dirk van Bastelaere is Holvoet de belangrijkste exponent van de Vlaamse postmoderne dichters. Hij is de speelsere en muzikalere van de twee. Hij samplet elementen uit mythen, sprookjes, volksverhalen, kindervertellingen, popsongs, tv-series. Hij speelt maskerades. Dan noemt hij zich de minstreel, dan de nar, dan de boekanier. Maar altijd weer is hij de vos: de liefdevolle, rebelse, vervolgde volksheld. Een volgehouden burleske toon, een consequentere, aan liederen herinnerende vorm geeft 'Santander' een krachtiger samenhang dan zijn beide voorgangers. Men vergisse zich niet in de burleske toon. Er doorheen klinkt een jammerklacht over oorlog, vernietiging, vervolging en verdrijving. De boerse liefde in de liederen en de lieder…Lees verder

Over Peter Holvoet-Hanssen

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Peter Holvoet-Hanssen

Peter Holvoet-Hanssen (Antwerpen, 12 april 1960) is een Vlaams dichter. Hij was van 2010 tot 2012 stadsdichter van Antwerpen.

Levensloop

Holvoet-Hanssen studeerde enige tijd Germaanse filologie in Antwerpen en werkte voor hij in 2004 voltijds van pen en voordracht ging leven o.a. in de maritieme, culturele en sociale sector alsook in de Antwerpse ZOO als zeezoogdierenverzorger terwijl hij intussen een legendarisch deejay werd. Hij debuteerde in 1998 met het muzikaal-theatrale Dwangbuis van Houdini, deel van een vijfdelige ontdekkingsreis (De reis naar Inframundo). Voor zijn Houdini-verzen ontving hij in 1999 de Vlaamse Debuutprijs. Een jaar later verscheen Strombolicchio. Uit de smidse van Vulcanus (bloemlezing 1979-1997), waarin hij de relatie tussen toeval en orde problematiseerde. Deze poëzie-exploraties werden in 2001 onderscheiden met de Dirk Martensprijs. In 2004 verscheen zijn eerste prozaboek, de ant…Lees verder op Wikipedia