Book Dutch

Asperges in olieverf : een koninklijke groente in de zeventiende eeuw

Barbara Kruijsen (compiler), Willem Brandenburg (author), Charlotte Huiskens (author)

Asperges in olieverf : een koninklijke groente in de zeventiende eeuw

Barbara Kruijsen (compiler), Willem Brandenburg (author), Charlotte Huiskens (author)
De asperge als groente in de 17e en 18e eeuw, in het byzonder in de schilderkunst.
Title
Asperges in olieverf : een koninklijke groente in de zeventiende eeuw / samenst. en red. Barbara Kruijsen ; teksten Willem Brandenburg, Charlotte Huiskens, Barbara Kruijsen ... [et al.]
Compiler
Barbara Kruijsen
Author
Willem Brandenburg Charlotte Huiskens
Language
Dutch
Publisher
Zwolle: Waanders, 2005
168 p. : ill.
Note
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Venlo (Limburgs Museum) van 22 april t/m 17 juli 2005
ISBN
90-400-9062-9

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Reviews

Het onderwerp van dit boek is asperges als groente in de zeventiende en achttiende eeuw, in het bijzonder op schilderijen. Het boek vormt tevens een catalogus voor een tentoonstelling over dit onderwerp in het Limburgs Museum te Venlo. Na een voorwoord volgen hoofdstukken over asperges op Nederlandse schilderijen, de asperge als gewas in Nederland, asperges op de vorstelijke tafel en asperges in (kook)boeken. Tussen de hoofdstukken in staan 23 geïllustreerde catalogusnummers van schilderijen met asperges als onderdeel of hoofdmoot. Tot slot een index, literatuur, fotoverantwoording etc. Aardig en informatief geschreven en overvloedig in kleur geïllustreerd; een leuk lees- en kijkboek dat nieuwsgierig maakt naar andere groenten op onze tafel.