Book
Dutch

SPQR : anekdotische reisgids voor Rome

Luc Verhuyck (author)

SPQR : anekdotische reisgids voor Rome

In series:
Een gids voor reizigers die Rome écht willen leren kennen Behalve een mooie en opwindende stad is Rome ook een verzamelvat van mythen, historische verhalen en anekdotes. In SPQR heeft Luc Verhuyck de mooiste en meest bijzondere verhalen per locatie bij elkaar gebracht. Een onontbeerlijke gids voor iedereen die Rome bezoekt. ‘Een heerlijke gids.’ Nrc Handelsblad
Title
SPQR : anekdotische reisgids voor Rome
Author
Luc Verhuyck
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Rainbow, 2019 | Other editions
421 p. : ill.
ISBN
9789041713117 (paperback)

Reviews

SPQR staat voor Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Dit was in de republiek en de keizertijd de officiële benaming waarmee de Romeinse staat werd aangeduid. Nog gedurende de oudheid werd Rome het centrum van het christendom. In de Middeleeuwen kende de stad een vervalperiode. Op een bepaald ogenblik had Rome, dat onder keizer Augustus zowat één miljoen inwoners telde, er nog slechts 35.000. Toch bleven groepen bedevaarders naar de Urbs trekken. In de renaissance, maar vooral in de barok beleefde Rome een heropbloei: Rome werd het centrum van de Contrareformatie. Rome is de stad van pausen, vroom of minder vroom, van keizers, van generaals, van pelgrims, maar ook van toeristen.

Is SPQR de zoveelste reisgids voor Rome? Misschien wel, toch is de opzet origineel: de auteur heeft ervoor geopteerd niet zozeer de grote Romeinse geschiedenis te behandelen, maar de petite histoire, de anekdote, de legende. Niet de officiële kant ma…Read more
De ondertitel van dit boek geeft prima de inhoud ervan weer: in bijna 100 hoofdstukken en 400 pagina's worden talloze anekdotes verteld over de stad Rome. De hoofdstukken zijn alfabetisch geordend op naam van het gebouw of de plek waar het verhaal zich afspeelt. Omdat het boek afsluit met een uitgebreid register, m.n. op namen, zijn de anekdotes ook goed terug te vinden wanneer de lezer wat minder bekend is in de stad. De auteur heeft zich expliciet niet bezig gehouden met de authenticiteit van de verhalen, onder het motto: "als het niet waar is, is het leuk verzonnen". De tekst is goed geschreven en spaarzaam geïllustreerd met zwartwitfoto's, meestal uit de eerste helft van de 20e eeuw. Het boek sluit af met een jaartallenlijst en een lijst van geraadpleegde literatuur, maar is niet geannoteerd en heeft dus geen wetenschappelijke pretentie. Een vermakelijk boek waarin veel verhalen bij elkaar gebracht zijn, die vaak verspreid in andere werken voorkomen.