Livre
Néerlandais

Overstroomd

Eva Moraal (auteur)
Public cible:
15 ans et plus
Na de Grote Overstromingen is het land verdeeld in twee groepen: de Drogen, de elite die in de veilige gebieden leeft, en de Natten, het werkvolk dat gevaar loopt wanneer het water dreigt. Nina, een Droge, en Max, een Natte, ontwikkelen een fascinatie voor elkaar.
Titre
Overstroomd
Auteur
Eva Moraal
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Rotterdam: Lemniscaat, 2012
398 p.
ISBN
9789047705116 (paperback)

Commentaires

Hoe destructief de natuur kan zijn, dat heeft orkaan Sandy onlangs nog aangetoond. De geruïneerde Amerikaanse kustlijn vertoont schrikbarend veel overeenkomsten met de setting van Overstroomd, waarin Nederland is getroffen door een nieuwe watersnoodramp.
Verwacht echter geen verhaal dat een vingertje opheft en predikt dat we zuiniger met onze planeet moeten omgaan; de natuurramp is slechts de katalysator voor een maatschappij waarvan de fundamenten al aanwezig zijn in onze eigen samenleving. De overstromingen ontketenen een ultieme overlevingsdrang en als gevolg daarvan viert egoïsme hoogtij. De maatschappij die daaruit voortvloeit, is gebaseerd op het aloude ‘wij tegen zij’-principe.
Door de schaarste aan veilige leefgebieden ontstaan er twee groepen, de arme Natten en de rijke Drogen — een verdeling die overigens niet gelijkstaat aan Goed en Kwaad. Eva Moraal toont zowel de corrupte politiek van de Drogen als het gewelddadige verzet van de Natten.
Het verhaal b…Lire la suite
Nina (16) is een Droge en behoort tot de elite in het land dat in de nabije toekomst is ontstaan door de Grote Overstroming. Ze woont op het droge, veilige deel. Max is een Natte en leeft in armoede tussen de arbeiders in het natte, onveilige gebied. Nina’s school is door de laatste overstroming verwoest. Haar zusje en Max’ vader zijn toen verdronken. Nina gaat nu naar de natte school en komt bij Max in de klas, een sterke, nerveuze jongen met een explosief karakter. Zijn broer zit bij NatTO, de gewelddadige verzetsbeweging die het voorzien heeft op Nina’s vader, de Gouverneur, maar ook op Nina zelf. De liefde die is opgebloeid tussen Nina en Max komt daardoor zwaar onder druk te staan. In korte, staccatoachtige zinnen wordt het verhaal in de ik-vorm verteld in drie delen met epiloog. Het perspectief wisselt per hoofdstuk tussen Nina en Max. De gedeelten van Max zijn rauw en in spreektaal geschreven, waarbij de woorden 'fukking' en 'sjit' veelvuldig voorkomen. De auteur weet in deze d…Lire la suite

Overstroomd

Na de Grote Overstromingen is het land verdeeld in droge en natte gebieden. De droge gebieden zijn veilig voor het opkomende water en worden bewoond door een rijke elite, de Drogen. In de natte gebieden dreigt een permanent overstromingsgevaar, wat de Natten tot een armoedig werkvolk maakt. Beide groepen leven zoveel mogelijk gescheiden, maar het ondergrondse verzet van de Natten die zich tegen de onderdrukking keren, groeit. In die setting ontmoeten Max, een intelligente maar heetgebakerde Natte jongen en Nina, de Droge dochter van de Gouverneur, elkaar.
Een verhaal met een interessante, realistische invalshoek waarin Nederlanders zich allicht gemakkelijker kunnen inleven dan Vlamingen. Max en Nina vertellen om beurten het verhaal in de ik-persoon. Door hun verschillende leefwereld en ervaringen hebben ze een schril contrasterende kijk op de dingen. Bij Max speelt een afwezige vader, bij Nina een overleden zusje een belangrijke, dramatische rol. Zelfs hun taalgebruik is verschi…Lire la suite